Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Kombinace drog

Jedním ze základních doporučení pro snížení rizik při užívání drog bývá právě nekombinovat je mezi sebou. Nicméně rizika nejsou vždy stejná a hodí se znát, co lze očekávat při konkrétní kombinaci. Některé kombinace mohou být relativně bezpečnější, jiné mohou být až život ohrožující.

Organizace TripSit dala dohromady přehledovou tabulku, jak mezi sebou reagují nejčastěji užívané látky. Tabulku je potřeba brát jako základní vodítko k informacím o dané kombinaci, vždy je potřeba vyhledat si i další informace o konkrétních látkách. Ty můžete načerpat jednak na našich stránkách anebo využít jiné ověřené odborné zdroje. Například na stránkách TripSit jsou dále k dispozici obsáhlé informace o jednotlivých látkách v rámci jejich facsheets.

Každopádně je potřeba vzít v potaz, že každý člověk je jinak citlivý a může reagovat jinak, roli mohou hrát i nějaké vrozené předoklady nebo zdravotní stav, stejně tak okolnosti a set a settingNelze říct, že jakákoli kombinace je bezpečná a žádnou z těchto kombinací nedoporučujeme. Ani jednotlivé látky užité samy o sobě nejsou totiž zcela bez rizik. Je proto na místě vždy myslet na zásady bezpečnějšího užití, připravit se na možné komplikace a mít u sebe někoho, kdo je schopný poskytnout nebo zavolat pomoc.

 

Kliknutím na obrázek si můžete tabulku přiblížit (web TripSit). Případně si můžete jednotlivé kombinace podrobněji rozkliknout a pročíst ve formě webové aplikace ZDE.

Vysvětlivky:

Low Risk & Synergy = mírné riziko a synergie

Tyto látky mají společně silnější účinky, než by byl pouhý součet jejich samostatných účinků. Neměly by způsobit nežádoucí nebo nepříjemné účinky, pokud se užívají opatrně. (Tedy kromě těch, které lze běžně očekávat u těchto látek i při užití samostatně). Nicméně před kombinováním by měl být vždy by měl být proveden další výzkum a hledání informací.

Low Risk & No Synergy = mírné riziko a řádná synergie

Účinky se pouze sčítají (přidávají k sobě). Neměly by způsobit nežádoucí nebo nepříjemné účinky kromě těch, které lze běžně očekávat u těchto látek i při užití samostatně.

Low Risk & Decrease = mírné riziko a snížení

Účinky se odečítají. Neměly by způsobit nežádoucí nebo nepříjemné účinky kromě těch, které lze běžně očekávat u těchto látek i při užití samostatně.

Caution = varování

Tyto kombinace běžně nezpůsobují fyzické poškození, ale mohou přinášet nežádoucí účinky jako je fyzický diskomfort nebo nadměrnou stimulaci. Extrémní užívání může nicméně způsobit zdravotní (fyzické) problémy. Synergické účinky mohou být nepředvídatelné. Při užití této kombinace je potřeba postupovat opatrně.

Unsafe = velké riziko

Při užití této kombinace existuje značné riziko fyzického poškození. Pokud je to možné, vyhněte se jim.

Dangerous = vážné riziko, nebezpečná kombinace

Tato kombinace je považována za extrémně škodlivou. Je na místě se jí vyhnout za každou cenu. Reakce na tuto kombinaci látek jsou vysoce nepředvídatelné. Může způsobit smrt.

Zdroj: TripSit https://tripsit.me/

Aktulizováno: leden 2021

Aktuality

01.08.2022
Party sezóna s Hard&Smart

Jezdíte přes léto na festivaly a jiné akce? Tak se podívejte, jestli tam není program Hard&Sm...

Více ...
28.06.2022
Podané ruce mají podcast!

Asi každého se téma závislosti v nějakém bodě jeho života dotkne. Pokud hledáte povídání zam...

Více ...
08.06.2022
CBD a léčba závislostí

Už jste četli tento velmi zajímavý článek z časopisu Legalizace, který se věnuje potenc...

Více ...
31.05.2022
Přednášky pracovníků Centra prevence v Brně

V červnu proběhnou dvě přednášky od našich kolegů z Centra prevence v Brně. Přednášky je možné na...

Více ...
20.05.2022
Nikotinové sáčky - webinář

Trh s nikotinovými a tabákovými produkty v ČR v posledních letech zaznamenal velmi dynamické změn...

Více ...
Všechny aktuality