Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Extáze a deprese

Deprese (někdy též "post-E deprese") je častým následkem užití MDMA. Je způsobena nerovnováhou neurotransmiteru serotoninu v mozku. Serotonin umožňuje tok některých informací mezi jednotlivými mozkovými buňkami a za normálních podmínek je uložen v nervových zakončeních. Při vzruchu je malé množství serotoninu uvolněno do štěrbiny mezi nervovými vlákny. Díky němu se uskuteční přenos informace.

MDMA je činitel, který serotonin uvolňuje ve větším množství a uměle vyvolává podobné pocity, které jsou příčinou samovolného uvolnění této látky (radost, zamilovanost, pocity štěstí, empatie). Zároveň však také blokuje účinky enzymu monoaminooxidázy (MAO), který naopak umožňuje odbourávání serotoninu, jeho deaktivaci a zpracování v metabolismu.

Díky zvýšené hladině uvolněného serotoninu při intoxikaci, se po odeznění účinků zastaví jeho další výlev a sníží se počet receptorů, které na něj reagují. Po odbourání serotoninu tedy nastane jeho akutní nedostatek. Ten je, spolu se sníženým počtem serotoninových receptorů, příčinou depresí, které se objevují po užití extáze (tzv. úterní syndrom nebo post-E deprese). Vlastně v mozku chybí látka, která by přenášela vzruchy vyvolané příjemnými pocity a ty nemohou být prožívány.

Depresi je možno zmírnit dodržením alespoň minimální časové prodlevy v užívání extáze, která způsobí vyrovnání hladiny serotoninu do původního stavu. Minimální pauzu mezi jednotlivým užitím doporučujeme aspoň 2 - 3 měsíce, zda bude dostatečná závisí také na dalších faktorech, jako např. fyzická odolnost, životospráva, frekvence užívání, množství užité MDMA, kombinace s dalšími drogami apod.

V případě, že není tato minimální pauza dodržena, nedostatek serotoninu se dál zvyšuje a deprese, které se mohou dostavit, jsou pak mnohem hlubší, delší a jejich léčení je obtížnější. Jsou také popsány případy (nejčastěji u pravidelných víkendových uživatelů), kdy se deprese vyskytly po každém dalším užití extáze.

Jak snížit post-E depresi

1. Dodržování pauzy mezi užíváním (je doporučována alespoň 2 – 3 měsíční, častější užívání zvyšuje pravděpodobnost propuknutí deprese).

2. Užívání nižších dávek (vyhnutí se vysokým dávkám MDMA, neužívání další tablety, když uživatel cítí, že se účinek první dávky pomalu vytrácí. V dané chvíli bývá úbytek serotoninu v mozku nejvyšší a užitím další tablety se ještě zvýší. Tím se také prodlouží doba potřebná na doplnění hladiny serotoninu v mozku).

3. Dodržování pravidelné životosprávy (vyrovnaný jídelníček poskytující dostatek bílkovin a potřebných vitamínů a minerálů, které pomohou, aby se organismus vyrovnal s nedostatkem serotoninu a udržel se v dobré kondici).

4. Dostatečný spánek a odpočinek

Mnoho mozkových regeneračních procesů se děje ve spánku. Nedostatek spánku a odpočinku může významně prodloužit čas, který je potřebný k doplnění hladiny serotoninu.

Aktuality

20.05.2022
Nikotinové sáčky - webinář

Trh s nikotinovými a tabákovými produkty v ČR v posledních letech zaznamenal velmi dynamické změn...

Více ...
17.05.2022
Závislosti v ČR v roce 2021

Jaké jsou hlavní trendy užívání v České republice? Je opravdu dnešní mládež tak „zkaž...

Více ...
10.05.2022
Gabor Maté v ČR

Gabor Maté je známý kanadský doktor, který v posledních letech představuje svoji průkop...

Více ...
26.04.2022
I jedna sklenička alkoholu denně poškozuje mozek

Přinášíme tip na článek ohledně škodlivosti pravidelné konzumace alkoholu, byť v malých dávkách,...

Více ...
13.04.2022
Video - Harm reduction

Minimalizace rizik (Harm reduction) je politika v oblasti zdravotnictví, která se snaží z...

Více ...
Všechny aktuality