Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Testování složení drog

Z hlediska přístupu harm reduction (snižování rizik) je z našeho pohledu důležité mimo jiné znát co nejpřesněji obsah látky, kterou se člověk chystá užít. Shrnujeme proto současné možnosti v kontextu ČR pro zjištění obsahu neznámé látky.

1) Orientační kvalitativní testy, semi-kvantitativní testy

Tyto testy umí zjistit přítomnost určitých předem daných látek, nikoli však jejich množství a celkové složení testovaného vzorku. Výsledek těchto testů tedy přinese pouze omezené informace o testovaném vzorku a vždy je potřeba počítat s rizikem různě nebezpečných příměsí. Výhodou těchto testů je možnost provádět je i v domácím prostředí. U českých distributorů je jejich dostupnost pro veřejnost omezená, jelikož je omezené i jejich používání. Některé testy jsou licenčně určeny pouze pro orgány státní správy. Každopádně některé testy je možné si objednat ze zahraničí - lze je najít pod hesly „testing kit + příslušná droga", „reagent" a podobně. Existují různé typy na zjištění různých látek, často 1 test zjišťuje i více látek, včetně testů na příměsi. Některé testy jsou již semi-kvantitativní, což znamená, že dokážou odstupňovat poměr obsahu látky v testovaném vzorku (například testy na čistotu MDMA, kokainu, heroinu). Je možné využít také aplikaci organizace SIN, která vysvětluje postup testování a obsahuje informace o jednotlivých substancích (ke stažení ZDE či na google play pod heslem "testdrugs" od SIN Lab).

2) Laboratorní rozbor

Po předchozí domluvě a uhrazení poplatku za analýzu lze vzorek nechat otestovat laboratorně. Cena se pohybuje od cca 1800 Kč do několika tisíc, podle zvolené metody. Je však potřeba si dopředu zjistit konkrétní podmínky na daném pracovišti. Jedná se o například o ústavy soudního lékařství a toxikologie nebo ústavy soudního lékařství a medicínského práva.

3) Systém včasného varování před novými drogami (EWS - Early Warning System)

V případech závažných intoxikací, jako například stavy vyžadující hospitalizaci, případně jiných vážných zdravotních důsledků lze provést laboratorní analýzu v rámci systému včasného varování před novými drogami. A to za předpokladu, že se jednalo o užití nových nebo spíše netradičních drog, drog s neobvykle vysokou koncentrací účinné látky nebo drog s nebezpečnou příměsí.

Systém včasného varování před novými drogami koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Jeho cílem je shromažďovat a analyzovat informace o těchto případech a vyhodnotit je z hlediska možných zdravotních rizik. Za účelem zjištění, o jakou látku skutečně jde, provádí laboratorní analýzu. Výstupy ovšem neurčují množství účinné látky, zjistí se pouze přítomnost substancí.

K této analýze lze tedy anonymně odeslat vzorek neznámé látky, ovšem pouze přes spolupracující organizaci, která zašle i průvodní dopis s podrobnějšími informacemi (např. Kontaktní centrum nebo Terénní programy v místě bydliště - nejbližší lze vyhledat na této mapě pomoci). Tam jsou také následně zaslány výstupy analýzy spolu s informacemi o rizicích identifikovaných látek.

4) Informace z databází

Orientačně lze také využít nejrůznější databáze otestovaných drog buďto v rámci probíhajícího testování v zahraničí, případně reporty od uživatelů nebo lidí, kteří drogu sami otestovali pomocí reagentů.

https://www.ecstasydata.org/

https://pillreports.net/

https://checkyourdrugs.at/

Aktuality

01.08.2022
Party sezóna s Hard&Smart

Jezdíte přes léto na festivaly a jiné akce? Tak se podívejte, jestli tam není program Hard&Sm...

Více ...
28.06.2022
Podané ruce mají podcast!

Asi každého se téma závislosti v nějakém bodě jeho života dotkne. Pokud hledáte povídání zam...

Více ...
08.06.2022
CBD a léčba závislostí

Už jste četli tento velmi zajímavý článek z časopisu Legalizace, který se věnuje potenc...

Více ...
31.05.2022
Přednášky pracovníků Centra prevence v Brně

V červnu proběhnou dvě přednášky od našich kolegů z Centra prevence v Brně. Přednášky je možné na...

Více ...
20.05.2022
Nikotinové sáčky - webinář

Trh s nikotinovými a tabákovými produkty v ČR v posledních letech zaznamenal velmi dynamické změn...

Více ...
Všechny aktuality